Odstraňovanie grafitov

Čo sú grafity?

graffiti

/ɡrəˈfiːti/​ pod.m. písmo alebo kresby napísané, vyškriabané alebo nastriekané na stenu alebo iný povrch na verejnom mieste. “stanica bola pokrytá graffiti”

Potrebujete pomoc s odstránením nelegálnych graffiti alebo anti-graffiti ochranou?

Ako postupujeme pri odstraňovaní grafitov

Na odstraňovanie grafitov používame špeciálnu švédsku chémiu, ktorá nepoškodzuje čistený povrch a je šetrná k životnému prostrediu. Narozdiel od mechanických foriem odstraňovania graffiti, kedy povrch narúšame pieskovaním alebo iným materiálom. Chémia prenikne do materiálu a rozpustí laky a pigmenty farby, a preto povrch neobrusujeme ale farbu vymývme prúdom vody. Vďaka dlhoročným skúsenostiam, vieme vyhodnotiť najvhodnejší postup odstraňovania graffiti. Vačšinou je potrebné použiť vysokotlakový čistič – tzv. vapku, nakoľko po nanesení a pôsobení chémie na graffiti je potrebný oplach, aby sa z povrchu odstránila zvyšná chémia a farba. Pri menších graffitoch je možné z nesavých povrchov ich odstrániť ručne, bez použitia vysokého tlaku vody.

odstranovanie graffiti
odstranovanie graffiti zo zltej fasady

Odstraňovanie grafitov z fasády

V prípade, že sa graffit nachádza na fasáde domu, ktorá je maľovaná alebo má povrchovú úpravu farebnou omietkou, vieme graffiti odstrániť na 60-80%. Fasádu je potrebné následne pretrieť fasádnou farbou. V prípade vynechania kroku odstraňovania graffiti, je vysoko pravdepodobné, že po premaľovaní by graffit časom začal prerážať cez farbu. Naopak v prípade veľkého množstva vrstiev farby sa v nej môžu začať tvoriť praskliny. Pri následnom pretieraní fasády farbou je ale nutné brať na vedomie, že odtieň novej farby bude odlišný od pôvodného. Vplýva na to veľa faktorov, od znečistenia z okolia, cez pôsobenie UV žiarenia, ktoré povrch zosvetlí, až po odchýlky pri namiešavaní fasádnej farby u predajcu. Vždy sa ale snažíme o to, aby ste boli spokojní a výber odtieňa farby konzultujeme. V niektorých prípadoch necháme vyhotoviť vzorky, aby sme sa priblížili čo najviac k pôvodnému odtieňu. Vždy však odporúčame následnú anti-graffiti ochranu.

Odstraňovanie grafitov zo savých povrchov

Ak sa graffit nachádza na inom savom, ale farebne stálom povrchu ako je napríklad obklad, kameň alebo betón, je možné ho pomocou viacerých krokov odstrániť na 100%. V prvých krokoch sa chemicky naruší vrstva laku, po ktorej je ale možné, že po graffiti ostanú na povrchu tiene. V nasledujúcich krokoch pomocou špeciálnej chémie rozpúšťame farebné pigmenty a vymývame ich z materiálu, až po úplné odstránenie graffitu. Niekedy sa však stane, že povrch je už poškodený vekom materiálu, prípadne nekvalitným vyhotovením pri stavbe. V takýchto prípadoch vieme poskytnúť aj opravné a stavebné práce, aby sme vás odbremenili od ďalších zdĺhavých procesov.

grafity brizolit odstranovanie

Odstraňovanie grafitov z nesavých povrchov

Graffiti nacházajúce na nesavích povrchoch, napríklad na skle, plaste, kove sú na odstraňovanie najjednoduchšie. Avšak musíte zabrániť neodbornému odstraňovaniu, nakoľko pri použití riedidla alebo acetónu môžete povrch poškodiť a graffit sa môže „zapiecť“ do materiálu. Vtedy je už aj náš postup takmer nefunkčný. Preto odstraňovanie radšej vždy nechajte na odborníkov.

Nie vždy to ide...

Niekedy sa však stane, že ani veľká snaha a skúsenosti poškodený povrch už nezachránia. Vandali majú rôzne postupy, ako povrch zničiť a tým docieliť, že ich „podpis“ nebude možné odstrániť. Stretli sme sa s rôznymi postupmi, napríklad keď vandali primiešali do graffiti fixiek kyselinu, ktorá následne povrch, poväčšine skla, natrvalo rozleptala. Vtedy už nie je možná záchrana a preto odporúčame sa pred tým chrániť. Pokiaľ sa nachádzate v lokalite, kde hrozia časté útoky vandalov na váš majetok odporúčame anti-graffiti ochrany, ktoré uľahčia a urýchlia následné odstraňovanie graffiti, čím odradia vandalov od ďalších útokov, keďže sa im zvyšujú náklady na spreje a fixy.

Služby ponúkame hlavne v týchto mestách a ich okolí, ale po dohode prídeme aj k Vám!

Bratislava, Senec, Pezinok, Malacky, Trnava, ŠamorínNitra, Galanta, Nové Zámky, Dunajská Streda, Komárno 

Ukážka odstraňovania grafitov

Potrebujete pomoc s odstránením nelegálnych graffiti alebo anti-graffiti ochranou?

Návrat hore